[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 1 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 22 شماره 1 صفحات 50-65 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر کشت نشایی و هیدروپرایمینگ بذر بر عملکرد دانه ذرت (.Zea mays L) در کشت دوم در منطقه معتدل کرمانشاه
فرهاد صادقی، علی ماهرخ
پژوهش بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرمانشاه، ایران
چکیده:   (310 مشاهده)
به­منظور صرفه­جویی در آب، ایجاد مزرعه با سبز مطلوب، رسیدگی زودتر و افزایش عملکرد دانه در کشت نشایی ذرت، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی  با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی ماهیدشت (کرمانشاه) در سال‌های 1396 و 1397 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از تاریخ کاشت‌ (10 و 20 تیر) که در کرت‌های اصلی و سه روش کاشت (نشاکاری، کاشت مستقیم بذر هیدروپرایم شده و بدون هیدروپرایم) و دو رقم هیبرید سینگل کراس 704 و 260 که به­صورت فاکتوریل در کرت‌های فرعی قرار داده شدند. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر روش‌های کاشت بر ارتفاع بوته، ارتفاع بلال از سطح زمین بلال، روز تا گرده‌افشانی و ظهور ابریشم‌ها، رطوبت دانه و درصد چوب بلال در سطح احتمال یک درصد و بر تعداد ردیف دانه در بلال در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. اثر رقم  بر ارتفاع بلال در سطح احتمال پنج درصد و بر تعداد روز تا ظهور دانه گرده و ظهور ابریشم‌ها و عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. عملکرد دانه در تاریخ کاشت 10 تیر 17 درصد بیش از تاریخ کاشت 20 تیر بود. عملکرد دانه در تیمارهای کشت نشایی و هیدروپرایمینگ بذر به­ترتیب دو و شش درصد برتر از کاشت مستقیم بذر بود (به‌ترتیب 10466 و 10899 و 10300 کیلوگرم در هکتار). بیشترین عملکرد دانه هیبریدهای 704 و 260 در تاریخ کاشت 10 تیر در کشت نشایی (به‌ترتیب 12203 و 10276 کیلوگرم در هکتار) بدست آمد. بیشترین عملکرد دانه هیبریدهای 704 و 260 در تاریخ کاشت 10 تیر در تیمار هیدروپرایمینگ بذر (به‌ترتیب 11789 و 10153 کیلوگرم در هکتار). روش کشت نشایی باعث زودرسی هیبریدهای ذرت (12 روز) شد. بر اساس نتایج این آزمایش، در صورت فراهمی کمتر آب برای تولید ذرت دانه‌ای در منطقه (حدود چهار نوبت)، کشت نشایی هیبرید 260 مناسب‌تر خواهد بود.
واژه‌های کلیدی: ذرت، رسیدگی فیزیولوژیک، رطوبت دانه، کاشت مستقیم و نشاکاری.
متن کامل [PDF 722 kb]   (81 دریافت)    
نوع مطالعه: علمی - پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/1/17 | پذیرش: 1399/2/30 | انتشار: 1399/2/30
فهرست منابع
1. Abdolrahmani, A., K. Ghasemi-Golezani, M. Valizadeh, V. Feizi-Asl and A. R. Tavakoli. 2011. Effect of seed priming on growth trend and grain yeild of barley (Hordeum vulgare L.) cv. Abidar under rainfed conditions. Seed Plant Prod J. 27-2 (1): 111-129. (In Persian with English abstract).
2. Abbasdokht, H., A. Gholami and H. Asghari. 2014. Halopriming and hydropriming treatments to overcome salt and drought stress at germination stage of corn (Zea mays L.). J. DESERT Res.19 (1): 27 -34. (In Persian with English abstract).
3. Abdul-Baki, A. A. and J. D. Anderson. 1970. Viability and leaching of sugars from germinating barley. Crop Sci. 10: 31-34. [DOI:10.2135/cropsci1970.0011183X001000010012x]
4. Agrawal, R. 2003. Seed Technology. Pub. Co. PVT. LTD. New Delhi. India.
5. Anonymous. 1398. Statistics and information of Kermanshah Agricultural Jihad Organization
6. Ashraf, M. and M. R. Foolad. 2005. Pre-sowing seed treatment, a shotgun approach to improve germination growth and crop yield under saline and non saline conditions. Adv. Agron. J. 88: 223-271. [DOI:10.1016/S0065-2113(05)88006-X]
7. Badran, M. S. S. 2001. Effect of transplanting and seedling age on grain yield and its components of some maize cultivars. Alexandria J. Agric. Res. 46 (2): 47-56.
8. Choukan, R. 2012. Situation of production of corn in Iran and worldwide. Key articles of the proceedings of the 12th Iranian Crop Sciences Congress. September 4-6, 2012. Islamic Azad University of Karaj. Iran. (In Persian with English abstract).
9. Choukan., R. and H. Hasanzadeh Moghadam. 2016. Response of different agronomic groups of maize to planting date in Mashhad region. Agric. Ecol. J. 2 (1): 158-167. (In Persian with English abstract).
10. Dale, A. E. and S. H. Drennan. 1997. Transplanted maize (Zea mays L.) for grain production in southern England. II. Effects of planting date, transplant age at planting and cultivar on growth, development and arvest index. J. Agric. Sci., Cambridge. 128 (1): 37- 44. [DOI:10.1017/S0021859696003887]
11. Di Benedetto, A. and J. Rattin. 2008. Transplant in sweet maize: a tool for improving productivity. Am. J. Plant Sci. Biotechnol. 2(2): 96-108.
12. Di Benedetto, A., C. Galmarini and J. Tognetti. 2013. Changes in leaf size and in the rate of leaf production contribute to cytokinin-mediated growth promotion in Epipremnum aureum L. J. Hort. Sci. Biotechnol. 88(2): 179-186. [DOI:10.1080/14620316.2013.11512954]
13. Duman, I. 2006. Effect of seed priming with PEG and K3PO4 on germination and seedling growth in lettuce. Pak. J. Biol. Sci. 9(5): 923-928. [DOI:10.3923/pjbs.2006.923.928]
14. Fanadzo, M., S. Chiduza and P. N. Mnkeni. 2010. Comparative response of direct seeded and transplanted maize to nitrogen fertilization at Zanyokwe Irrigation Scheme, Eastern Cape, South Africa. Afr. J. Agric. Res. 4(8): 689-694.
15. FAOSTAT, FAO. 2008. Statistics Division. http://faostat.fao.org/site.
16. Farooq, M., S. M. A. Basra, R. Tabassum and N. Ahmad. 2006. Evaluation of seed vigor enhancement techniques on physiological and biochemical techniques on physiological basis in coars rice. SEED Sci. Technol. J. 34: 741-750. [DOI:10.15258/sst.2006.34.3.18]
17. ISTA. 2008. Handbook for seedling evaluation (3rd. Ed.). International Seed Testing Assosiation (ISTA), Zurich, Switzerland.
18. Ghias-Abadi M., M. Khajeh-Hosseini and A. A. Mohammad-Abadi. 2014. Effects of transplanting date on growth and yield of forage maize (Zea mays L.) in Mashhad. Iran. J. Field Crops Sci, 12(1): 137-145. (In Persian with English abstract).
19. Maguire, J. D. 1962. Speed of germination in selection and evaluation for seedling vigor. Crop Sci. 2: 176-177. [DOI:10.2135/cropsci1962.0011183X000200020033x]
20. Mohammadi, G. R. and F. Amiri. 2010. The effect of priming on seed performance of canola (Brasica napus L.) under drought stress. Am. Eurasian J. Agric. Environ. Sci. 9 (2): 202-207.
21. Rashid, A. D., P. A. Harri, R. A. Hollington and M. Rafiq. 2006. Improving the yield of mungbean (Vigna radiata) in the North West Frontier Province of Pakistan using onfarm seed priming. Am. J. Exp. Agric. 40(2): 233-244. [DOI:10.1017/S0014479703001546]
22. Sanchez Andonova, P., J. Rattin and A. Di Benedetto. 2014. Yield increase as influence by transplanting of sweet corn (Zea mays L. Saccharata). Am. J. Exp. Agric. 4(11): 1314-1329. [DOI:10.9734/AJEA/2014/11077]
23. Sadeghian, S. Y. and N. Yavari. 2004. Effect of water-deficit stress on germmation and eary seedling growth in sugar beet. J. Agron.Crop Sci. 190: 138-144. [DOI:10.1111/j.1439-037X.2004.00087.x]
24. Sadeghi, F. 2015. Corn Prodution and Breeding. Pardisan Publications. 247 PP. (In Persian).
25. Sadeghi, F., R. Bagheri and Gh. Tajri. 2018. Effect of sowing date on late and medium maturity corn hybrids in Kermanshah. Res. Findings Improv. Crop Prod. J. 3(1): 66-82. (In Persian with English abstract).
26. Sadeghi, F., M. Norouzi, A. Lotfi and R. Jalilian. 2018. Effects of seed hydropriming and planting method on yield and yield components of corn under deficit irrigation conditions. Seed Plant Prod. J. 34(1): 53-71.
27. (In Persian with English abstract).
28. Zeinali, H. 1997. Study of growth indices and their relationship with yield in grain maize under different plant densities and planting dates. MSc Thesis. College of Agriculture, University of Tehran. 110 PP. (In Persian with English abstract).
29. Vantine, M. and S. Verlinden. 2003. Growing Organic Vegetable Transplants. West Verginia University. USA.
30. Wicklow, D. T. 1991. Epidemiology of Aspergillus flavus in Corn. In: Aflatoxin in Corn: New Perspectives (Ed.) Shotwell, O. L. and Hurburg, C. R. Jr. pp. 315-328. Research Bulletin 599. Ames, Iowa: Iowa Agriculture and Home Economics Experiment Station. USA.
31. (In Persian with English abstract). ##Zeinali, H. 1997. Study of growth indices and their relationship with yield in grain maize under different plant densities and planting dates. MSc Thesis. College of Agriculture, University of Tehran. 110 PP. (In Persian with English abstract). ##Vantine, M. and S. Verlinden. 2003. Growing Organic Vegetable Transplants. West Verginia University. USA.##Wicklow, D. T. 1991. Epidemiology of Aspergillus flavus in Corn. In: Aflatoxin in Corn: New Perspectives (Ed.) Shotwell, O. L. and Hurburg, C. R. Jr. pp. 315–328. Research Bulletin 599. Ames, Iowa: Iowa Agriculture and Home Economics Experiment Station. USA.##
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sadeghi F, Mahrokh A. Effect of transplanting and seed hydropriming on grain yield of maize (Zea mays L.) as second crop in temperate region of Kermanshah, Iran. علوم زراعی. 2020; 22 (1) :50-65
URL: http://agrobreedjournal.ir/article-1-981-fa.html

صادقی فرهاد، ماهرخ علی. اثر کشت نشایی و هیدروپرایمینگ بذر بر عملکرد دانه ذرت (.Zea mays L) در کشت دوم در منطقه معتدل کرمانشاه. نشریه علوم زراعی ایران. 1399; 22 (1) :50-65

URL: http://agrobreedjournal.ir/article-1-981-fa.htmlدوره 22، شماره 1 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علوم زراعی ایران Iranian Journal of Crop Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162