[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 1 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 22 شماره 1 صفحات 1-14 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر کم آبیاری بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد هیبریدهای آفتابگردان (.Helianthus annuus L)
اسداله زارعی سیاه بیدی، عباس رضایی زاد، جهانفر دانشیان
ببخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
چکیده:   (404 مشاهده)
به‌منظور ارزیابی اثر کم‌آبیاری بر هیبریدهای آفتابگردان و همچنین شناسایی هیبریدهای متحمل به کم­آبی، 12 هیبرید آفتابگردان شامل فرخ، شمس، قاسم، برزگر، آذرگل،G5*43 ،G6*43، هایسان25، هایسان36، سامبرو، یوروفلور و سیرنا در سه تیمار آبیاری شامل آبیاری بر اساس 60 (آبیاری کامل)، 120 (تنش ملایم) و 180 میلی‌متر (تنش شدید) تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A به صورت کرت‌های خردشده بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال­های 1391 و 1392 در ایستگاه اسلام آبادغرب مورد ارزیابی قرار گرفتند. تیمارهای آبیاری در کرت­های اصلی و هیبریدهای آفتابگردان در کرت‌های فرعی قرار داده شدند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس مرکب تیمارهای آبیاری اثر معنی­داری بر صفات طول دوره رشد، قطر ساقه، قطر طبق، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و عملکرد دانه داشته و بر درصد روغن دانه اثر معنی دار نداشتند.  هیبریدهای آفتابگردان فقط از نظر طول دوره رشد، وزن هزار دانه و عملکرد دانه دارای تفاوت معنی­دار بودند. برهمکنش هیبریدهای آفتابگردان× آبیاری برای صفات مورد بررسی معنی­دار نبود. مقایسه میانگین­ها نشان داد که عملکرد دانه هیبریدهای آفتابگردان بیش از سایر صفات تحت تأثیر تیمارهای آبیاری قرار گرفت. عملکرد دانه در تیمارهای آبیاری کامل، تنش ملایم و تنش شدید  به‌ترتیب 4470، 3637 و 2832 کیلوگرم در هکتار بود. علت کاهش عملکرد در شرایط تنش شدید، کاهش تجمعی اجزای عملکرد دانه شامل قطر طبق، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه بود. هیبریدهای آفتابگردان از نظر طول دوره رشد، ارتفاع بوته، قطر طبق، قطر پوکی مرکز طبق، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و میزان روغن دانه تفاوت معنی­داری با یکدیگر داشتند، اما از نظر عملکرد دانه، قطر طبق، قطر ساقه و تعداد دانه در طبق تفاوت معنی­داری نداشتند. نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد که هیبرید برزگر با 4091 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه و هیبرید سامبرو با 3362 کیلوگرم در هکتار دارای کمترین عملکرد دانه بودند. بیشترین میزان روغن دانه از تیمار آبیاری کامل و هیبرید هایسان36 (8/45 درصد) بدست آمد. نتایج این آزمایش نشان داد که که رقم برزگر هم در شرایط آبیاری کامل و هم در شرایط کم آبیاری، دارای عملکرد دانه بالاتری است و از این رو برای هر دو شرایط قابل توصیه می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: آفتابگردان، تنش خشکی، روغن دانه، قطر طبق و هیبرید.
متن کامل [PDF 840 kb]   (125 دریافت)    
نوع مطالعه: علمی - پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/2/22 | پذیرش: 1399/2/30 | انتشار: 1399/2/30
فهرست منابع
1. Abbasi Seyahjani, E., F. Farahvash, H. Kazemi Arbat and M. Khorshidi Benam. 2012. Effect of drought stress on seed yield and some morpho-physiological traits of sunflower. Environ. Stresses Crop Sci. 5 (2): 190-196. (In Persian with English abstract).
2. Akbari, Gh. A., H. Jabbari, J. Daneshian, I. Alahdadi and N. Shahbazian. 2008. The Effect of limited irrigation on seed physical characteristics in sunflower hybrids. J. Crop Prod. Proc. 12 (45): 513-523.
3. (In Persian with English abstract).
4. Akcay. S. and N. Dagdelen. 2016. Water use efficiency, yield and yield components of second crop sunflower under deficit irrigation. Turk. J. Field Crops. 21(2): 190-199. [DOI:10.17557/tjfc.05690]
5. Andrianasolo, F. N., P. Casadebaig, E. Maza, L. Champolivier, P. Maury and P. Debaeke. 2014. Prediction of sunflower grain oil concentration as a function of variety, crop management and environment using statistical models. Eur. J. Agron. 54: 84-96. [DOI:10.1016/j.eja.2013.12.002]
6. Blum, A. 1979. Genetic improvement for drought resistance in crop plants: A case for sorghum. p. 430-445. In: Musell, H. and R. C. Staples (Eds.). Stress Physiology in Crop Plants. John Wiley and Sons, Inc., New York, USA.
7. Daneshian, J. and H. Jabbari. 2009. Effect of limited irrigation and plant density on morphological characteristics and grain yield in a dwarf sunflower hybrid (CMS26×R103) as second crop. Iran. J. Crop Sci. 10 (40): 377-388. (In Persian with English abstract).
8. Daneshian, J., H. Jabbari and A. Farokhi. 2007. Sunflower yield and yield components responses to water stress under different densities. Agric. Res. 7 (3): 129 -140. (In Persian with English abstract).
9. Dehkhoda, A., M. R. Naderidarbaghshahi, A. Rezaei and B. Majdnasiri. 2013. Effect of water deficiency stress on yield and yield component of sunflower cultivars in Isfahan. Int. J. Farming and Allied Sci. 2 (2): 1319-1324.
10. Doddamani, I. K., S. A. Patil and R. L. Ravikumar. 1997. Relationship autogamy and self fertility with seed yield and yield components in sunflower (Helianthus annuus L.). Helia, 20: 95-102.
11. Fereres, W., C. Gimenez and J. M. Femandez. 1986. Genetic variability in sunflower cultivars under drought, yield relationships. Aust. J. Agric. Res. 37: 573-582. [DOI:10.1071/AR9860573]
12. Gholinezhad, E., A. Aynaband, A. Hassanzade Ghorthapeh, G. Noormohamadi and I. Bernousi. 2012. Effects of drought stress, nitrogen amounts and plant densities on grain yield, rapidity and period of grain filling in sunflower. J. Sus. Agric. Prod. Sci. 22 (1): 129-143. (In Persian with English abstract).
13. Hussain, M., Sh. Farooq, W. Hasan, S. Ul-Allah, M. Tanveer, M. Farooq and A. Nawazd. 2018. Drought stress in sunflower: physiological effects and its management through breeding and agronomic alternatives. Agric.Water Manage. 201: 152-166. [DOI:10.1016/j.agwat.2018.01.028]
14. Hussain, S., M. Ahmad, S. Ahmad, J. Iqbal, M N. Subhani, S. M. Nadeem and M. Ibrahim. 2013a. Improvement of drought tolerance in sunflower (Helianthus annuus L.) by foliar application of abscisic acid and potassium chloride. Pak. J. Nutr. 12 (4): 345-352. [DOI:10.3923/pjn.2013.345.352]
15. Ibrahim, M. F. M., A. Faisal and S. A. Shehata. 2016. Calcium chloride alleviates water stress in sunflower plants through modifying some physio-biochemical parameters. Am.-Eurasia. J. Agric. Environ. Sci. 16 (4): 677-693.
16. Jaleel, A. C., P. Manivannan, A. Wahid, M. Farooq, H. J. Al-Juburi, R. Somasundaram and R. Paneerselvam. 2009. Drought stress in plants: a review on morphological characteristics and pigments composition. Int. J. Agric. Biol. 11: 100-105.
17. Karimzade Asl, K. H., D. Mazaheri and S. A. Peighambari. 2003. Effect of four irrigation intervals on the seed yield and quantitative characteristics of three sunflower cultivars. Iran. J. Agric. Sci. 34 (2): 293-301. (In Persian with English abstract).
18. Khan, A., M. Iqbal, I. Ahmad, N. Iqbal and M. Hussain. 2000. Effect of different water stress levels on yield and oil contents of sunflower (Helianthus annuus L.) cultivars. Pak. J. Biol. Sci. 3 (10): 1632-1633. [DOI:10.3923/pjbs.2000.1632.1633]
19. Khomari, S., K. Ghasemi Golezani, H. Aliari, S. Zehtab Salmasi and A. Dabagh Mohamadi nasab. 2008. Effect of irrigation disruption on phenology and grain yield of three sunflower (Helianthus annuus L.) cultivars in Tabriz. J. Agric. Sci. Natur. Resour. 14(6):1-7. (In Persian with English abstract).
20. Krizmanić, M., I. Liović, A. Mijić, G. Krizmanić, B. Šimić, T. Duvnjak, M. Bilandžić, R. Marinković, D. Gadžo and A. Markulj. 2012: Effect of environment on quantitative traits of new sunflower hybrids. Sjemenarstvo, 29 (3-4): 121-135.
21. Mobasser, H. R. and A. Tavassoli. 2013. Effect of water stress on quantitative and qualitative characteristics of yield of sunflower (Helianthus annuus L.). J. Novel Appl. Sci. 2(9): 299-302.
22. Nezami, A., H. R. Khazaei, Z. Boroumand Rezazadeh and A. Hosseini. 2008. Effects of drought stress and defoliation on sunflower (Helianthus annuus) in controlled conditions. Desert, 12: 99-104.
23. Ouk, M., F. Shu, F. Ken, B. Jaya, C. Mark and N. Harry. 2003. Routine selection for drought resistance in rain fed lowland rice (Oryza sativa L.) in Cambodia. Proceeding The International Conference on Research on Water in Agriculture, 25-28 November, CARDI, Cambodia.
24. Patanè, C., S. L. Cosentino and U. Anastasi. 2017. Sowing time and irrigation scheduling effects on seed yield and fatty acids profile of sunflower in semi-arid climate. Int. J. Plant Prod. 11 (1): 17-32.
25. Pekcan, V., G. Evci, M. L. Yilmaz, AS. Balkan Nalcaiyi, SC. Erdal, N. Cicek, NY. Ekmekci and Y. Kaya. 2016. Drought effects on yield traits of some sunflower inbreds. Agric. Forestry. 61(4): 101-107. [DOI:10.17707/AgricultForest.61.4.10]
26. Rauf, S. 2008. Breeding sunflower (Helianthus annuus L.) for drought tolerance. Commun. Biometr. Crop Sci. 3(1): 29-44.
27. Reddy, A. R., K. V. Chaitanya and M. Vivekanandan. 2004. Drought induced responses of photosynthesis and antioxidant metabolism in higher plants. J. Plant Physiol. 161: 1189-1202. [DOI:10.1016/j.jplph.2004.01.013]
28. Robert, G. A., M. Rajasekar and P. Manivannan. 2016. Triazole-induced drought stress amelioration on growth yield, and pigments composition of Helianthus annuus L. (sunflower). Int. Multidiscip. Res. J. 5: 6-15. [DOI:10.1007/s13204-015-0482-y]
29. Roshdi, M. and R. Sasandoost. 2004. A study of different irrigation levels effect on quantitative and qualitative of sunflower cultivars. Iran. J. Agric. Sci. 36 (5): 1241-1250. (In Persian with English abstract).
30. Roshdi, M., H. Heydari Sharifabad, G. Noor Mohammadi and F. Darvish. 2007. A Survey on the impact of water deficiency over the yield of sunflower seed cultivar and its components. J. Agric. Sci. 12 (1): 109-122. (In Persian with English abstract).
31. Tabatabei, S. A., V. Rafieie, E. Shekari and A. Salmani. 2012. Responses of sunflower (Helianthus annuus L.) to deficit irrigate different growth stages. Int. J. Agric. Res. Rev. 2 (5): 624-629.
32. USDA. 2016. United States Department of Agriculture's National Nutrient Database for Standard Reference.
33. Yadollahi, P., M. R. Asgharipour, H. Marvane, N. Kheiri and A. Amiri. 2017. The effects of drought stress on grain and oil yield of two cultivars of sunflower. J. Crop Sci. Res. Arid Regions. 1(1): 65-76. (In Persian with English abstract).
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zareei Siahbidi A, Rezaizad A, Daneshian J. Effect of deficit irrigation on seed yield and yield components of sunflower (Helianthus annuus L.) hybrids. علوم زراعی. 2020; 22 (1) :1-14
URL: http://agrobreedjournal.ir/article-1-847-fa.html

زارعی سیاه بیدی اسداله، رضایی زاد عباس، دانشیان جهانفر. اثر کم آبیاری بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد هیبریدهای آفتابگردان (.Helianthus annuus L). نشریه علوم زراعی ایران. 1399; 22 (1) :1-14

URL: http://agrobreedjournal.ir/article-1-847-fa.htmlدوره 22، شماره 1 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علوم زراعی ایران Iranian Journal of Crop Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162