نشریه علوم زراعی ایران- مقالات آماده انتشار
مقالات آماده انتشار

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/23 | 
اثر تاریخ کاشت و شاخص‌های زراعی- اقلیمی بر عملکرد دانه ارقام جدید گندم نان (Triticum aestivum L.) در گرگان
سعید باقری کیا، حبیب اله سوقی، فرامرز سیدی، منوچهر خدارحمی، فریبا نقی پور و مهدی نظری


ارزیابی تنوع ژنتیکی بین لاین­های نسل F۱۱ و شناسایی لاین­های امیدبخش و پرمحصول برنج
وحید جوکارفرد، بابک ربیعی و  ابراهیم سوری لکی  

بررسی پاسخ ژرم پلاسم وحشی و زراعی جنس نخود (Cicer spp.) به تنش سرما
معروف خلیلی، همایون کانونی و کامبیز بهمنی

اثر آرایش کاشت و سن گیاهچه بر عملکرد دانه و کارایی مصرف تابش ارقام برنج بومی و پرمحصول در خوزستان
مدینه بناری،  پیمان حسیبی، عبدالعلی گیلانی

ارزیابی زراعی و مولکولی F۱های برنج جهت استفاده در برنامه هیبرید
حمیده مهدیخانی، قربانعلی نعمت زاده، نادعلی باقری و قایی عمار افخمی  
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علوم زراعی ایران:
http://agrobreedjournal.ir/find.php?item=1.121.34.fa
برگشت به اصل مطلب