نشریه علوم زراعی ایران- مقالات آماده انتشار
مقالات آماده انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/23 | 
۱- اثر گیاهان پوششی و مصرف کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن  در سیب زمینی (Solanum tuberosum)
شایسته صدرا، غلامرضا محمدی و فرزاد مندنی

۲- تأثیر پیش‌خیساندن بذر بر جبران تأخیر کاشت ارقام سورگوم علوفه‏‌ای (Sorghum bicolor (L.) Moench) به‌عنوان کشت دوم
فرید گل‌زردی، عظیم خزائی، علی ماهرخ، وحید رهجو و هرمز اسدی

۳- کیفیت برنج: صفات مرتبط و عوامل مؤثر
علیرضا حقیقی حسنعلیده و مهرزاد اله‌قلی‌پور

۴- بررسی تاثیر تاریخ های متفاوت کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ­های کلزا در شرایط شمال خوزستان
سیداحمد کلانتراحمدی  

۵- ارزیابی فنوتیپی، تجزیه ارتباطی و حاشیه­نویسی ژن­های مرتبط با پژمردگی برگ گندم در مرحله گیاهچه­ای تحت شرایط تنش رطوبتی
حسین عبدی، هادی علی­پور، ایرج برنوسی و جعفر جعفرزاده

۶- اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و عناصر کم مصرف بر عملکرد کمی و کیفی کلزا در شرایط تنش کم آبی
یونس میر، حامد خسروی، ماشااله دانشور و احمد اسماعیلی

۷- تأثیر مرحله برداشت بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی لاین‌های امیدبخش سورگوم دومنظوره دانه‌ای-علوفه‌ای (Sorghum bicolor (L.) Moench)
فرید گل‌زردی، عظیم خزائی، مسعود ترابی، علی آذری نصرآباد، مصطفی جعفریانی، لیلا نظری، حسن مختارپور و علیرضا آقاشاهی

۸- اثر تاریخ کاشت پاییزه بر رشد و عملکرد دانه ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در شرایط شمال خوزستان
سیداحمد کلانتراحمدی


۹- ارزیابی میزان تنوع ژنتیکی موجود در ژنوتیپ­های کینوا با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
ابراهیم سوری لکی، بابک ربیعی، وحید جوکارفرد و سیدحسن مرعشی


۱۰- برآورد ارزش اصلاحی صفات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ­های ذرت (Zea mays L.) با استفاده از روش BLUP
حامد بروشان، رضا درویش زاده

 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علوم زراعی ایران:
http://agrobreedjournal.ir/find.php?item=1.121.34.fa
برگشت به اصل مطلب