[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 4 - ( زمستان 1399 ) ::
جلد 22 شماره 4 صفحات 350-364 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی تنوع ژنتیکی، وارثت‌پذیری و رابطه صفات گیاهی با عملکرد وش و کیفیت الیاف در لاین‌های پیشرفته پنبه (.Gossypium hirsutum L)
عمران عالیشاه
مؤسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان ، ایران
چکیده:   (420 مشاهده)

مطالعه تنوع ژنتیکی و آگاهی از روابط ژنتیکی صفات در مراحل اصلاح گیاهان زراعی برای برنامه‌ریزی و پیش‌بینی پیشرفت ژنتیکی در برنامه‌های به‌نژادی اهمیت دارد. با این هدف، در این آزمایش صفات کمی و کیفی گیاهی در 40 ژنوتیپ پنبه شامل 31 لاین نوترکیب (F7) و نه رقم والدینی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال‌های 1394 و 1395 در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم‌آباد گرگان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس و مقادیر واریانس‌های فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی، نشان دهنده تنوع در بین ژنوتیپ‌های پنبه بود. بر اساس نتایج تجزیه خوشه‌ای، ژنوتیپ‌های پنبه در سه گروه متمایز طبقه‌بندی شدند که این موضوع انتخاب و استفاده از آنها در برنامه‌ها و اهداف مختلف به‌نژادی را تسهیل می‌کند. ضرایب تنوع فنوتیپی در کلیه صفات بیشتر از ضرایب تنوع ژنوتیپی بود و صفات تعداد شاخه رویشی و زایشی و عملکرد وش، بیشترین ضریب تنوع فنوتیپی (PCV) و ژنوتیپی (GCV) را داشتند. بیشترین مقدار وارثت‌پذیری و پیشرفت ژنتیکی در صفات کیل الیاف (7/76 و 2/15 درصد)، تعداد غوزه (6/72 و 5/23 درصد)، وزن غوزه (9/67 و 7/19 درصد) و تعداد شاخه زایشی (8/56 و 3/79 درصد) برآورد شدند که همگی دارای همبستگی مثبت و معنی‌دار با عملکرد وش بودند. این صفات به‌عنوان اجزای تعیین کننده عملکرد شناسایی شده و با توجه به پاسخ مناسب آنها به انتخاب، می‌توان از آنها برای بهبود عملکرد وش و کیفیت الیاف در برنامه‌های به‌نژادی پنبه، بویژه در نسل‌های اولیه، استفاده کرد. 

واژه‌های کلیدی: پاسخ به انتخاب، پنبه، تجزیه خوشه‌ای، عملکرد وش و کیفیت الیاف
متن کامل [PDF 678 kb]   (87 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/1/31 | پذیرش: 1399/5/1 | انتشار: 1399/12/10
فهرست منابع
1. Ahmad, S., S. Fiaz, A. Riaz, I. Bashir and A. Zeb. 2016. Correlation analysis of morphological and fiber quality traits in upland cotton (Gossypium hirsutum L.). Int. J. Biol.Sci. (IJB). 9(4): 200-208. [DOI:10.12692/ijb/9.4.200-208]
2. Ali, M.A., A. Abbas, M.Younas, T.M. Khan and M. Hafiz. 2009. Genetic basis of some quantitative traits in upland cotton (Gossypium hirsutum L.). Plant Breed. 2(2): 91-97.
3. Alishah, O. and M. Pahlevani. 2014. Description of inheritance for lint quantity and quality in cotton by factor analysis. J. Plant Prod. Res. 21(1): 111-30. )In Persian with English abstract(.
4. Alishah, O., M.B. Bagherieh-Najjar and L. Fahmideh. 2008. Correlation path coefficient and factor analysia of some quantitative and qualitative traits in cotton (Gossypium hirsutum L.). Asian J. Biol. Sci. 1(2): 61-68. [DOI:10.3923/ajbs.2008.61.68]
5. Allard, R.W. 1960. Principle of Plant Breeding. John Wiley and Sons Inc., New York, USA.
6. Baloch, M., A.W. Baloch, U.A. Ansari, G.M. Baloch, S. Abro, N. Gandahi, G.Hussain, A.M. Baloch, M. Ali and I. Ahmed. 2016. Interrelationship analysis of yield and fiber traits in promising genotypes of upland cotton. Pure Appl. Biol. 5(2): 263-69. [DOI:10.19045/bspab.2016.50034]
7. Basbag, S. and O. Gencer. 2007. Investigation of some yield and fibre quality characteristics of interspecific hybrid (Gossypium hirsutum L. × G. Barbadense L.) cotton varieties. Hereditas, 144(1): 33-42. [DOI:10.1111/j.2007.0018-0661.01962.x]
8. Burton, G.W., and E.H. Devane. 1953. Estimating heritability in tall fescue (Festuca Arundinacea) from replicated clonal material. Agron. J. 45: 487-488. [DOI:10.2134/agronj1953.00021962004500100005x]
9. Devidas, A.A., S.A. Narayan and P.N. Prakash. 2017. Study of genetic variability, heritability and genetic advance in study of genetic variability, heritability and genetic advance in some genotypes of Egyptian cotton (Gossypium barbadense L .). J. Global Sci. 6 (May): 4954-57.
10. Falconer, D.S. and TF.C. Mackay. 1996. Introduction to Quantitative Genetics (4th Ed.), Benjamin Cummings, UK.
11. Jamil, A., S.J. Khan and U. Kalim. 2020. Genetic diversity for cell membrane thermostability, yield and quality attributes in cotton (Gossypium hirsutum L.). Genet. Resour. Crop Evol. 3(1). [DOI:10.1007/s10722-020-00911-w]
12. Joshi, V. and B.R. Patil. 2018. Correlation and path coefficient analysis in segregating population of upland cotton (Gossypium hirsutum L .). Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 7(8): 125-29. [DOI:10.20546/ijcmas.2018.708.015]
13. Kardavan G.V., M.B. Bagherieh Najjar, O. Alishah and H. Soltanloo. 2013. Correlation analysis of agronomic, fiber traits and AFLP markers in hybrid cotton (Gossypium hirsutum × Gossypium barbadense). J. Crop Breed. 5(12): 63-74. )In Persian with English abstract(.
14. Majundar, A. 2005. Determination of the technology value of cotton. Autex Res. J. 5(6): 71-80.
15. Mostafa, A. and M. Soliman. 2015. Yield performance of some Egyptian cotton genotypes in different environments. Assiut J. Agric. Sci. 46(4): 25-37. [DOI:10.21608/ajas.2015.539]
16. Nawaz, B., M. Naeem, T.A. Malik, G. Muhae-Ud-Din, Q. Ahmad and S. Sattar. 2019. Estimation of gene Action, heritability and pattern of association among different yield related traits in upland cotton. Int. J. Innov. Approach. Agric. Res. 3(1): 25-52. [DOI:10.29329/ijiaar.2019.188.4]
17. Nikhil, P.G., J.M. Nidagundi and A.A. Hugar. 2018. Genetic variability studies for yield, yield attributing and fibre quality traits in cotton (Gossypium hirsutum L.). J. Pharmacog. Phytochem. 7(5): 1639-42.
18. Noormohammadi, Z., N. Ibrahim-Khalili, M. Sheidai and O. Alishah. 2018. Genetic fingerprinting of diploid and tetraploid cotton cultivars by retrotransposon-based markers. Nucleus (India). 61(2): 137-143. [DOI:10.1007/s13237-018-0237-8]
19. Pashpa, R., D. Kavithamani, R. Dhivya and P. Amalabalu. 2014. Variability, heritability and genetic advance in upland cotton (Gossypium hirsutum L.). Afric. J. Plant Sci. 8(1): 1-5. [DOI:10.5897/AJPS2013.1099]
20. Rathinavel, K. 2018. Principal component analysis with quantitative traits in extant cotton varieties (Gossypium hirsutum L.) and parental lines for diversity. Curr. Agric. Res. J. 6(1): 54-64. [DOI:10.12944/CARJ.6.1.07]
21. Reddy, K., V. Siva, B. Balakrishna and V.C. Reddy. 2019. Genetic variability studies for quantitative and qualitative traits in upland cotton (Gossypium hirsutum L.). Int. J. Pure Appl. BioSci. 7(3): 350-53. [DOI:10.18782/2320-7051.7535]
22. Sezener, V., Y. Kabakci, I. Yavas and A. Unay. 2006. A clustering study on selection of parents in cotton breeding. Asian J. Plant Sci. 5(6): 1031-34. [DOI:10.3923/ajps.2006.1031.1034]
23. Shakeel, A., M.T. Azhar, I. Ali, Zia, Ain Q., Z.U. Zia, W. Anum, A. Ammar and A. Zafar. 2018. Genetic diversity for seed cotton yield parameters, protein and oil contents among various Bt. cotton cultivars. Int. J. Bio.Sci. (IJB). 12(1): 242-51. [DOI:10.12692/ijb/12.1.242-251]
24. Shao, D., T. Wang, H. Zhang, H. Zhu and F. Tang. 2016. Variation, heritability and association of yield, fiber and morphological traits in a near long staple upland cotton population. Pak. J. Bot. 48(5): 1945-49.
25. Shruti, H., C.H. Sowmya, J.M. Nidagundi, R. Lokesha, B. Arunkumar and M. Shankar Murthy. 2019. Genetic variability studies for yield, yield attributing and fibre quality traits in cotton (Gossypium hirsutum L.). Int. J. Curr. Microbiol. Appl. Sci. 8(10): 2677-87. [DOI:10.20546/ijcmas.2019.810.309]
26. Song, M., S. Fan, C. Pang, H. Wei and J.L. Shuxun. 2015. Genetic analysis of yield and yield-related traits in short-season cotton (Gossypium hirsutum L.). Euphytica, 204(1): 135-47. [DOI:10.1007/s10681-014-1348-1]
27. Soomro, Z.A., M.B. Kumbhar, A.S. Larik, M. Imran and S.A. Brohi. 2010. Heritability and selection response in segregating generations of upland cotton. Pak. J. Agric. Res. 23(1-2): 25-30.
28. Srinivas, B., D. Bhadru, M.V. Brahmeswara Rao and M. Gopinath. 2014. Genetic Ssudies in yield and fibre quality traits in American cotton (Gossypium hirsutum L.). Agric. Sci. Digest Res. J. 34(4): 285. [DOI:10.5958/0976-0547.2014.01021.0]
29. Wu, J., J.N. Jenkins, J.C. McCarty and J. Zhu. 2004. Genetic association of yield with its component traits in a recombinant inbred line population of cotton. Euphytica, 140(3): 171-179. [DOI:10.1007/s10681-004-2897-5]
30. Zeng, L. and J. Wu. 2012. Germplasm for genetic improvement of lint yield in upland cotton: genetic analysis of lint yield with yield components. Euphytica, 187(2): 247-61. [DOI:10.1007/s10681-012-0708-y]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Alishah O. Assessment of genetic variability, heritability and association of plant attributes with lint yield and fiber quality in advanced lines of cotton (Gossypium hirsutum L.). علوم زراعی. 2021; 22 (4) :350-364
URL: http://agrobreedjournal.ir/article-1-1099-fa.html

عالیشاه عمران. ارزیابی تنوع ژنتیکی، وارثت‌پذیری و رابطه صفات گیاهی با عملکرد وش و کیفیت الیاف در لاین‌های پیشرفته پنبه (.Gossypium hirsutum L). نشریه علوم زراعی ایران. 1399; 22 (4) :350-364

URL: http://agrobreedjournal.ir/article-1-1099-fa.htmlدوره 22، شماره 4 - ( زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علوم زراعی ایران Iranian Journal of Crop Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4319