نشریه علوم زراعی ایران- مقالات آماده انتشار
مقالات آماده انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/23 | 
تنوع ژنتیکی، توارث پذیری و همبستگی عملکرد، صفات مورفولوژیک و کیفیت الیاف در لاین‌های پیشرفته (F۷) پنبه  
عمران عالیشاه
 
اثرمتقابل ژنوتیپ × محیط و پایداری عملکرد لاین‌های منتخب برنج هوازی در شمال ایران
علی مومنی، ولی ارازی، مهدی رستمی و ناهید فتحی

تعیین ترکیب‌پذیری عمومی و مقایسه کلون‌های منتخب نسل های خودبارور و آزاد گرده‌افشان اکوتیپ‌های یونجه
ویدا قطبی، علی مقدم
 
تأثیر گیاهان پوششی بر برخی ویژگی­های فیزیکی خاک، کنترل علف­های هرز و عملکرد ترب سفید
صغری قهرمانی، علی عبادی، فاطمه احمدنیا، محمد گودرزی

تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام و لاین های جو دیم در شرایط مشهد
علیرضا خداشناس

بررسی پاسخ ارقام زمستانه کلزا به تراکم بوته در شرایط مصرف سالیسیلیک اسید
فرناز گنج آبادی، امیرحسین شیرانی راد ، بهزاد ثانی، حمید مظفری
 
ارزیابی کارایی مدل‌های AMMI و  BLUPو تلفیق ویژگی‌های آنها برای شناسایی ژنوتیپ‌های گندم دوروم با عملکرد بالا و پایدار سازگار با شرایط اقلیمی دیمزارهای نیمه‌گرمسیری ایران
رحمت‌الله کریمی‌زاده، حسن قوجق، طهماسب حسین‌پور، محمد آرمیون  کمال شهبازی و پیمان شریفی
 
ارزیابی سازگاری برخی ژنوتیپ‌های کلزا با استفاده از روشهای آماری ناپارامتری
زهرا ویسی زاده، راحله خادمیان و بهرام علیزاده
 
ارزیابی سازگاری و پایداری ژنوتیپ‌های منتخب کینوا در برخی مناطق با نظام کشت بهاره
محمود باقری، زینب عنافجه، مجید طاهریان، عالیه امامی، علیرضا مولائی و ساسان کشاورز
 
بررسی تغییرات بیان نسبی ژن‌های Dehydrin، Aquaporin و Ha-L۱L در آفتابگردان روغنی تحت تنش خشکی
سودا حسنه، رضا درویش زاده، بابک عبدالهی، سینا بشارت، فائزه حسین پور، زهرا ابراهیمی پور
 
بررسی فراسنجه‌های ژنتیکی صفات کمی در برنج به روش تجزیه گرافیکی هیمن
مهرزاد اله‌قلی‌پور، علیرضا حقیقی حسنعلیده، مریم حسینی‌چالشتری، شهرام نظری، رضا نظا‌م‌دوست دارستانی و حمیدرضا مسیب‌زاده
 
شناسایی جایگاه های ژنومی کنترل کننده برخی صفات مورفوفنولوژیک در جو با استفاده از تجزیه ارتباطی
زهرا کوچک‌پور، محمود سلوکی، براتعلی فاخری، رضا اقنوم و نفیسه مهدی‌نژاد و میترا جباری
 
بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های مختلف چغندرقند در دو روش آبیاری جویچه‌ای و قطره‌ای نواری (تیپ)
داریوش طالقانی، حمیدرضا سالمی، مسعود فرزام نیا و سید حسین صدرقاین
 
ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط برخی لاین­های امید­بخش کلزای بهاره با استفاده از تجزیه GGE بای­پلات
حسن امیری اوغان، ولی اله رامئه، ابوالفضل فرجی، عبدالحسین عسگری، حمید‌رضا فنایی
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علوم زراعی ایران:
http://agrobreedjournal.ir/find.php?item=1.121.34.fa
برگشت به اصل مطلب